ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ


Η εταιρεία ΟΙΚΟΦΡΟΝΤΙΣ διαθέτει το δικό της τμήμα συντήρησης / ελέγχου / αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Επίσης αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση, αυτόματης πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης και μελέτες πυρασφάλειας.

Προσφέρουμε δωρεάν τους πυροσβεστήρες με μοναδικό κόστος, τον ετήσιο έλεγχο/συντήρηση τους σε τιμές ασυναγώνιστες.

 

- άμεση τοποθέτηση, τακτικός έλγχος και έγκαιρη αναγόμωση των πυροσβεστήρων

- πιστοποιητικό ελέγχου

- έλεγχος καταλληλότητας

- εγγυημένη και σωστή λειτουργία με σκοπό το υψηλότερο επίπεδο πυρασφάλειας για τον χώρο σας© Οικοφροντίς 2012 - 2017