ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ


Με το πέρασμα των χρόνων, και βλέποντας τις ανάγκες στις πολυκατοικίες μας, συνιστούμε στους πελάτες και μη την τοποθέτηση πυροσβεστήρων.

Η νομοθεσία υποχρεώνει την πολυκατοικία για την τοποθέτηση ενός πυροσβεστήρα οροφής ,12Kg, στο λεβητοστάσιο πάνω από τον καυστήρα και ενός, 6Kg, στο μηχανοστάσιο.

Προαιρετικά συνήθως τοποθετείται ένας πυροσβεστήρας κοντά στα ρολόγια της Δ.Ε.Η. και ένας σε κάθε όροφο.

Η εταιρεία ΟΙΚΟΦΡΟΝΤΙΣ έχει το δικό της τμήμα συντήρησης/ ελέγχου / αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Επίσης αναλαμβάνουμε την τοποθέτηση, αυτόματης πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης και μελέτες πυρασφάλειας.

Προσφέρουμε δωρεάν τους πυροσβεστήρες με μοναδικό κόστος, τον ετήσιο έλεγχο/συντήρηση τους σε τιμές ασυναγώνιστες.© Οικοφροντίς 2012 - 2015